Обучение

Обучение
Обучение

Обучението се провежда в групи с до 12 участника. Най-общо възрастовите групи са разделени на ДЕЦА (от 5г до 17г) и ВЪЗРАСТНИ (над 18 г ) .

За целите на обучението децата се разделят на балетни години и нива:
  • 1 година - 5 до 7 г.
  • 2 година - 7 до 9 г.
  • 3 година - 8 до 10 г.


След 3 година балет, обучението се води по нива, като освен възрастта на детето определящо значение имат и придобитите умения в класическия балет. Обучението в едно ниво може да продължи няколко години, защото изучавания материал става все по-сложен и труден за усвояване и правилно изпълнение.
При група ВЪЗРАСТНИ - няма значение възрастта, а изцяло се определя от средното балетно ниво на участниците в група:
  • Начинаещи
  • 2-ра година балет
  • Средно напреднали
  • Напрденали

Класически балет

Методиката на преподаване е по Руската балетна школа в съчетание с релевантни, за възрастовата група и натоварването на участниците, методи. Всеки час задължително се изучават упражнения на станка необходими за изграждането на балетната постановка на ученика - прав гръб, обърнати стъпала, координация и др. При активна подготовка за сценична изява, задължителните упражнения се свеждат до първата половина на часа. Отношението учител-ученик следва американските приниципи на преподаване – интерактивна връзка, положителни стимули /похвали/, усвояване на материала и правилата в час чрез игри, насърчаване на творчеството и др. Обучението включва и елементи от театъра, упражнения за музикалност и сценично поведение. Танц, музика и театър са изкуства, както независими така и силно необходими едно на друго. За пълноценното изучаване на едно от тях са необходими базови елементи и от другите две.

Общоприетото мнение е, че класическия балет е за деца и то дори за малки деца. В противовес на този стереотип бихме искали да насърчим всеки ценител на класическото изкуство да пробва един час, за да се увери, че с правилното отношение и подход, никога не е късно да се научи класическият танц - красив, приятен и изключително полезен.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg